امنیت

هنگامی که درب های اتوماتیک را به درستی نصب کرده و در محل مناسب از آن ها استفاده کنید، آن ها به ابزاری برای حفظ امنیت تبدیل شده و می توانند از اموال داخلی شما نگهداری کنند.
هر زمان که بخواهید می توانید درب های خود را بسته نگاه داشته و یا عبور و مرور از طریق آن ها را کنترل کنید.
سرعت باز و بسته شدن درب ها قابل تنظیم می باشد و شما می توانید یکی از لت ها را بسته نگاه دارید.
اپراتور درب های اتوماتیک با سیستم های امنیتی ساختمان ها غالبا سازگار بوده و کنترل و هدایت آن ها با این سیستم ها تنظیم می گردد.
با این حساب خرید درب اتوماتیک برای ساختمان های امروزی و به ویژه مسیرهای عبور و مرور پررفت و آمد، نوعی بهینه سازی و افزایش بهره وری خواهد بود. به این شکل می توانید در هوشمند سازی ساختمان نیز قدمی مثبت بردارید.

درب لولایی اتوماتیک درب های اتوماتیکلولایی نوعی از درب اتوماتیک هستند که بسیار سریع و راحت باز و بسته می شوند. دربهای اتوماتیک لولایی به وسیله ریومت  یک چشم الکترونیک یا فتوسل یا دستگا های کارت خوان باز و بسته می شوند و از اینگونه دربها در منازل یا مراکزی که اشخاص سالمند و کم توان یا ناتوان جسمی وجود دارد، بیشتر استفاده می شود. دربهای اتوماتیک لولایی به دلیل اینکه به راحتی باز و بسته می شوند و مشکلی برای باز کردن درب برای افراد ناتوان به وجود نمی آورند زیاد استفاده شده و برای این گروه از افراد بسیار مناسب است